august 21, 2010

«cờ đỏ sao vàng»
«cờ đỏ sao vàng» - red flag with yellow star http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Vietnam

august 18, 2010

august 17, 2010

tidsreise

Operasjonssentralen til de sør-vietnamesiske styrkene i Saigon (Ho Chi Mihn City) i kjelleren på Reunificiation Palace. De James Bond-aktige kontorene er urørte siden byen falt/ble frigjort, alt etter hvem som skriver historien, i 1975.